Kilder

Sanddruelighed og søforklaringer

Materialet om Nella Dan har ligget spredt for alle vinde, men meget ligger også bevaret på mange hænder rundt omkring. Selvfølgelig gik meget tabt med skibet og en del er gået til hen over årene. Det er alligevel ganske sigende for arkivarbejdet, at der stadig kan findes så meget materiale rundt omkring.

Vi samler, så meget vi kan. Karakteren af kilderne dækker en dokumentation, der kan siges at strække sig fra det mere sanddruelige til de rene søforklaringer.

Indsamling af materiale

J. Lauritzens journaler og dokumentationen for rejser, besætninger og charter gennem alle årene ligger på Rigsarkivet, og meget andet dokumentation kan stadig findes. Også i  “Frivagten”, rederiets interne magasin til søfarende og personel i rederiet, blev Nella Dan fulgt tæt gennem alle årene. Udvalgte artikler fra “Frivagten” er lagt frem her på sitet.

Facebookgruppen “Friends of Nella Dan” har siden 2010 genereret et hav af billeder og referencer til historier og hændelser gennem årene. Det tog for alvor fart fra 2013, da Favel Parrett gik i gang med at researche til romanen “When the Night Comes” (“Når Natten Kommer”, PH Medier, 2015). Tænk en gang, hvis vi havde haft facebook den gang..? Uden facebook ville vi ikke have kunnet “crowdsource” som nu.

Dagliglivet og eventyret om bord er blevet indfanget af en lang række kilder, journaler, magasiner, den uafhængige skibsavis, artikler, radio-reportager, personlige beretninger, rejsebreve, artefakter og meget andet.

Kilderne omfatter:

  • Dokumenter, søkort og logbøger
  • Bøger og magasiner
  • Aviser og artikler
  • Skibsavisen
  • Personlige beretninger
  • Film, lyd. og billeder
  • Memorabilia og artefakter

Listen over materiale udbygges løbende via facebook gruppen og i samarbejde med museer, foreninger, private samlinger og venner af Nella Dan, heriblandt også pårørende til folk der var med for 30-60 år siden.

Bøger, magasiner, rapporter, dokumenter (se også under "Frivagten"):

Eventyret i Antarktis

En saga om J. Lauritzens polarskibe og deres besætninger 1952-1987, af Povl Kjeld Hansen, Vilhelm M. Pedersen, Georg Røn m.fl. (237 sider, forlaget Polarsejler, DK, 2010 – udsolgt fra forlaget)


Bogen samler historien om J. Lauritzens engagement i polarfarten med hovedvægt på æraen med Kista, Magga, Thala og Nella Dan. Bogen indeholder en uvurderlig samling af kilder, førstehåndsberetninger og gennemgang af skibene.

Aurora Magazine

Aurora – ANARE Club Journal, vol. 7, no. 3, 54 sider (Aus., 1988): Temaudgivelse om Nella Dan i efterspillet efter forliset og sænkningen i julen 1987.

Indeholder fine tekster og minder om tiden om bord gennem årene. Indlæg og bidrag er primært skrevet af forskere og personel, der rejste med om bord og oplevede skibet og besætningen med gæstens øjne.

(Læs særudgaven af magasinet. Klik her)

Breaking the Ice – Life and work in the frozen wilderness of Antarctica

Af Rowan Butler, 160 sider (Albatross Books, Aus, 1988).

Rowan Butler rejste med på voyage 1 i 1985, hvor Nella Dan frøs inde i 7 uger over julen. Det er stadig en stående rekord i polarfarten. Nella Dan slap endelig ud, da verdens største isbryder, den japanske Shirase, kom hende til undsætning.

Report on the preliminary investigation into the grounding of MV Nella Dan at Macquarie Island on 3 December 1987

De officielle undersøgelser blev afsluttet i marts 1988 med denne rapport og opsamlende konklusioner omkring forliset og årsagerne til dette.

(Læs rapporten. Klik her)

Grounding of Nella Dan in Buckles Bay on the 3rd of December, 1987

Interview of Capt. Arne Jacob Sorensen
Investigation by C.W. Filor and T.M. Fitzpatrick

Udskrift af forhøret af Arne Sørensen gennemført i Hobart d. 29. december 1987 under overværelse af rederiet J. Lauritzen og den danske ambassade.

(Læs hele interviewet. Klik her)

“Removal of oil pollutants and subsequent sinking, MV Nella Dan”

Report of Assignment to Macquarie Island to Attend stranding of MV Nella Dan. Condensed and Verbatim as per official report. Executive Summary. Officielt notat fra Transport and Communication. 

(Læs notatet. Klik her)

Beretninger, levnedsbeskrivelser og andre artikler (se også under "Skibsavisen" og "Frivagten")

Jens Aage Schultz’ beretninger i Herning Folkeblad & Hjemmet

Herning Folkeblad (DK, 1980-81): 10 artikler fra styrmand Jens Aage Schultz’ rejse med Nella Dan til Antarktis 1980/81 

Hjemmet, nr. 8 og 9, februar 2013 (DK): 2 artikler med styrmand Jens Aage Schultz om oplevelser og tillid mellem kammerater om bord på Nella Dan.

(Læs artiklerne her)

Sænkningen af Nella Dan, julen 1987

Af Vilhelm M. Pedersen – ”Ispeter”

Havariekspert Baltica 1987

Vilhelm M. Pedersen kendte både skibet og stedet, som han blev sendt afsted for at vurdere skaderne på i julen 1987. Som havariekspert hos Baltica skulle han besigtige skibet, overvåge forsøget på bjærgning og beregne overslag over omkostningerne ved en eventuel udbedring af skaderne i nærmeste havn.

(Læs hele beretningen her)

Nella Dans sidste dage, december 1987

Af Benny Strøm – ”Båds”

Bådsmand på Nella Dan 1973-87

Benny Strøm havde bogstavelig talt haft sit hjem om bord i 15 år. Efter forliset d. 3. dec. bliver han om bord sammen med skipper, overstyrmand, første styrmand, maskinchefen og kokken. I tiden fra forliset til sænkningen 3 uger senere forlader bådsen ikke skibet og arbejder på, at gøre hende klar til en bugsering til Australien.

(Læs hele beretningen) 

A true viking funeral!

Article in the Shipwreck Watch – A journal of Macquarie Island Shipwreck Stories, vol. 14, 1987-88 (by Anne Morgan)

Marinebiologen Gerry Nashs beretning om grundstødningen midt i aftensmaden og hyggen ved kaptajnens bord i salonen ved 18.30-tiden og  undsætning om bord i LARCs, der kom inde fra stationen.

(Læs artiklen. Klik her)

Farewell “Nella Dan”

Artikel om Nella Dans udfasning fra tjeneste for ANARE. Af Stephen Berry

(Læs artiklen. Klik her)

The Nella Dan Story

Artikel af Dr. Stefan Czordas, President of the ANARE Club Inc.

Artiklen gennemgang af episoden og sagsforløbet omkring sænkningen.

(Læs artiklen. Klik  her)