Sænkningen juleaften 1987

De sidste dage

Forløbet fra forliset d. 3. december til sænkningen d. 24. december 1987 blev fulgt i medierne i både Danmark og Australien. Nella Dan var et meget populært skib i Australien, så debatten var noget mere intens i “down under”, end den var i Danmark.

Medierne blev holdt underrettet nede fra Macquarie Island om tingenes tilstand og der var en ophedet debat og avisskriverier.

Den skibbrudne kaptajn modtog i stakkevis af sympati tilkendelser på telexer.

Den pensionerede og tidligere mangeårige direktør for ANARE, Dr. Phil Law, tog aktivt del debatten for at redde skibet. Nella Dan havde alle dage stået ham nær. Ikke kun var skibet opkaldt efter hans hustru, Nel Law, men Nella Dan og samarbejdet med Knud Lauritzen havde også op gennem 1960’erne og 1970’erne været afgørende for opbygningen af den moderne australske antarktisk forskning. 

Nella Dan var indbegrebet af en livline mellem Antarktis og Australien i de år. 

Phil Law var i ugerne op til sænkningen aktiv i kampen for at rejse penge til at redde skibet og var klar til at tage ned til Macquarie Island med en masse frivillige for at redde skibet.

Den sidste position

I de sidste øjeblikke vender Kaptajn Arne J. Sørensen sig til overstyrmand Gustav B. Henriksen og spørger: “Hvad har du noteret i logbogen?”

“På vej mod bunden”, svarer overstyrmanden.

Den sidste position blev noteret til 54° 37.5′ S, 159° 13.3′ Ø på kurs 109 ca. 10 sømil øst for Macquarie Island ud for “Brothers Point” (i andre søkort markeret som “Tom Uglys Point”).

Eftertanke

Der ligger en sandhed i alle beretninger. Nogle beretninger ender som den sande historie, andre sandheder lever vi videre med. Kontroverserne om, hvorvidt Nella Dan kunne have været reddet og bugseret tilbage til Australien må hvile sammen med hende på dybt vand.

De personlige beretninger, som bliver formidlet af Friends of Nella Dan på hjemmesiden, udtrykker ikke en stillingtagen til sænkningen af Nella Dan. De bliver formidlet i respekt og anerkendelse af de kammerater for hvem forløbet og episoden har haft så stor betydning i deres liv.  

Captain's last farewell to his beloved little red ship
Photo by Magnus Olafsson
Nella Dans sidste position noteret i al hast. Angivelsen af længdegraden er behæftet med fejl.
Photo by Magnus Olafsson
Markering af justeret position på 54° 38' 04" S, 159° 11' 45" Ø ca. 10 sømil øst for Macquarie Island ud for Brothers Point
Kilde: Google Map
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Sam Nitschke
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
Photo by Magnus Olafsson
A viking funeral, Macquarie Island on the 24th of December 1987
Photo by Magnus Olafsson

Sænkningen af Nella Dan, julen 1987

Af Vilhelm M. Pedersen – ”Ispeter”

Havariekspert Baltica 1987

Vilhelm M. Pedersen kendte både skibet og stedet, som han blev sendt afsted for at vurdere skaderne på i julen 1987. Som havariekspert hos Baltica skulle han besigtige skibet, overvåge forsøget på bjærgning og beregne overslag over omkostningerne ved en eventuel udbedring af skaderne i nærmeste havn.

(Læs hele beretningen. Klik her)

Nella Dans sidste dage, december 1987

Af Benny Strøm – ”Båds”

Bådsmand på Nella Dan 1973-87

Benny Strøm havde bogstavelig talt haft sit hjem om bord i 15 år. Efter forliset d. 3. dec. bliver han om bord sammen med skipper, overstyrmand, første styrmand, maskinchefen og kokken. I tiden fra forliset til sænkningen 3 uger senere forlader bådsen ikke skibet og arbejder på, at gøre hende klar til en bugsering til Australien.

(Læs hele beretningen. Klik her) 

“Removal of oil pollutants and subsequent sinking, MV Nella Dan”

Report of Assignment to Macquarie Island to Attend stranding of MV Nella Dan. Condensed and Verbatim as per official report. Executive Summary. Officielt notat fra Transport and Communication. 

(Læs notatet. Klik her)

A true viking funeral!

Article in the Shipwreck Watch – A journal of Macquarie Island Shipwreck Stories, vol. 14, 1987-88 (by Anne Morgan)

Marinebiologen Gerry Nashs beretning om grundstødningen midt i aftensmaden og hyggen ved kaptajnens bord i salonen ved 18.30-tiden og  undsætning om bord i LARCs, der kom inde fra stationen.

(Læs artiklen. Klik her)

Farewell “Nella Dan”

Artikel om Nella Dans udfasning fra tjeneste for ANARE. Af Stephen Berry

(Læs artiklen. Klik her)

The Nella Dan Story

Artikel af Dr. Stefan Czordas, President of the ANARE Club Inc.

Artiklen gennemgår episoden og sagsforløbet omkring sænkningen.

(Læs artiklen. Klik  her)