Medlemskab af FND

Medlemmer af Friends of Nella Dan er opstillingsberettigede til bestyrelsen og kan søge indflydelse på foreningens videre arbejde som stemmeberettigede foreningens generalforsamlinger. Som medlem af FND er der via login på hjemmesiden adgang til bl.a. nyhedsbreve, kontaktoplysninger, projekter, sociale aktiviteter og medlemsgadgets.

Venner af Nella Dan på facebookgruppen “Friends of Nella Dan” betragtes som passive medlemmer af foreningen.

Det personlige medlemskab af foreningen er d.kr. 200,- pr. år. Medlemskab for foreninger, institutioner og virksomheder er d.kr. 1.000,- pr. år. Der er også givet mulighed for at give frie donationer til støtte af foreningens arbejde.

Der er mulighed for at anmode om medlemskab til højre. 

Photo by Henrik Hartlev Jeppesen

Af foreningens vedtægter § 4 om medlemskab fremgår det:

Som medlemmer af foreningen kan optages alle personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter – og som:

  1. kan fremvise gyldig dåbsattest udstedt under rejse med Nella Dan, eller …
  2. har arbejdet om bord eller med tilknytning til Nella Dan, eller…
  3. havde relationer til besætninger om bord i perioden 1961-1987, eller …
  4. som af to af foreningens medlemmer kan anbefales som medlem.

Stk. 2. Kun bestyrelsen har myndighed til at optage medlemmer i foreningen.

Stk. 3. Betalende medlemmer i foreningen er opstillingsberettigede til bestyrelsen og har stemmeret ved foreningens øverste myndighed; generalforsamlingen.

Stk. 4. Personer som alene er tilknyttet facebookgruppen ”Friends of Nella Dan” betragtes som passive medlemmer af foreningen uden stemmeret i foreningen.

Stk. 5. Virksomheder, fonde, institutioner og andre, som måtte ønske at bidrage til fremme af foreningens formål kan optages i foreningen som stemmeberettede støttemedlemmer. Virksomheder, fonde, institutioner og andre støttemedlemmer, er som øvrige medlemmer stemmeberettigede ved foreningens generalforsamling.