Forliset

Buckles Bay, Macquarie Island, december 1987

Nella Dan ankom d. 1. december Macquarie Island og ankrede op på østsiden af øen i Buckles Bay ud for ANARE’s permanente station på øen i den nordlige ende af øen. Nella blev opankret ca. 0,25 sm ud for stationen for resupply af stationen. “Tankskibet” Nella Dan skulle bl.a. pumpe olieforsyninger i land til stationens kommende sæson. Det blev pumpet gennem en næsten 1 km lang tube med lille diameter.

Det var “business as usual” på Macca. En lang vinter var overstået. Der var sommer på vej med udskiftning af personel og klargøring af stationen til den kommende sæsons arbejde.

Skiftende vagter var på ture i land og LARC’s sejlede i pendulfart med forsyninger og personel. Macca og Nella var sammen igen i de dage trygge som gamle kærester. Hjemme igen. Nogle strande er bare skønnere end andre. Buckles Bay er en af dem.

Den 3. december blæste det op fra sydøst

Klokken 06:00 blev vagten overtaget af 2. styrmand, Anders Hanghøj Sørensen.

I løbet af morgenen fortsatte losning med LARCs og flere videnskabsfolk blev sat i land. Ligeledes blev der påbegyndt losning af brændstof via en lang slange fra skibet og ind til staitionens tankanlæg på land.

Vejret blev dog gradvist forværret og LARC operationerne blev indstillet midt på formiddagen. 1. styrmand Magnus Olafsson overtog vagten kl. 12:00. Eftermiddagen forløb roligt og man pumpede fortsat fuelolie i land, så man kunne blive færdig i løbet af den tidlige aften.

I løbet af eftermiddagen blev det konstateret, at  positionen ændredes ca. 0,03 sm. mod land, men at positionen atter var stabil, da vagten igen blev overdraget til 2. styrmand kl. 18:00. Styrmændene på broen og bådsmanden drøfter situationen ved vagtskifte. Der var observeret kraftige søer. Skibet var gjort søklar og man manglede kun at smide olieslangen i havet, når den sidste fuel var pumpet fra borde.

Vinden er fortsat sydøst mod land og stigende til vindstyrke 8 beaufort. Månen er tiltagende og der er springflod. 

Nella Dan in Buckles Bay on the 2nd of dec. 1987
Photo by Rasmus Nygaard

Nella Dan tager grunden

Klokken 18:20 påbegynder 2. styrmand en radiosamtale med tankanlægget for at aftale tid og procedurer i forhold til den snarlige afslutning på olieoverførslen. Samtalen fandt sted fra bestiklukafet.

Omtrent samtidigt observerer flere besætningsmedlemmer og Kaptajn Arne Sørensen gennem vinduerne i salonen, at skibet skifter position og driver. Kaptajnen lader bestik være bestik og iler straks på broen, hvor han overtager kommandoen. En maskinassistent, som er til stede bliver sendt i maskinen, for at finde en maskinmester, så hovedmotoren “Olga”kan blive startet op. 

Det bliver konstateret, at ankerkæden er intakt, og at bremsen holder, hvorfor Nella Dan altså driver for ankeret. Kaptajnen sender 2 styrmanden på fordækket med 2 matroser, men allerede på vejen derud tager Nella bunden for første gang.

Ankerspillet kan ikke trække yderligere, og nu tager Nella bunden ved hver sø.

Maskinen bliver slået i gang. “Olga” pruster. Men for sent.

Kaptajnen tilkalder 2 LARCs fra land og der iværksattes evakueringsprocedurer.

Nella Dan ligger tværs i søen med styrbord side mod land, hvilket giver voldsomme krængninger og stød op gennem skibet, hver gang hun tager bunden. Bådsmand Benny Strøm går under dæk med dæksbesætningen for at cleare, at alle er sikkert ude af de nedre kahytter, som efterhånden stod under vand. Efter afholdt tally af besætning og passagerer blev evakuering påbegyndt via lodslejder rigget i styrbord sidegang. 

Både besætning og passagerer var mønstret iklædt neopren polaroverlevelsesdragter, men på grund af skibets siderulning i brændingen og hårde hug mod klippegrunden, så sprang brændstoftankene læk og en en sky af forstøvet diesel stod op i vejret lige foran styrbord sidegang. Det hele sejlede i diesel og neopren dragterne blev glatte som ål i olie. Enkelte fik diesel i øjnene til stor gene under evakueringen.

Evakueringen foregår fra læ sidegang mod land og skibets rullende hug mod klipperne. Hver enkelt entring ned i LARCs fra lodslejderen skal ske med stor agtpågivenhed og med stort mod,da amfibiefartøjet hæver og sænker sig  2-3 meter for hver sø og hug mod klipperne. Et styrt i søen mellem skib, klipper og LARC ville uundgåeligt have været dødsensfarligt. Det er med uovertruffen dygtighed, at de to LARC besætninger får alle uskadt i land. 2. styrmand entrede som sidste mand. 

Tilbage om bord bliver kaptajnen, overstyrmanden, 1 styrmanden, maskinchefen, bådsmanden og kokken.

Omkring kl. 20:30 det overstået. Skibet er evakueret. Vindens hylen i stationens bygninger bliver akkompagneret af de hule drøn, når søerne brydes mod Nella Dan, der står tilbage helt oppe på stranden nedenfor stationen. 

Photo by Kim Nitschke
Photo by Kim Nitschke
Photo by Kim Nitschke
The day after disaster: Nella Dan in Buckles Bay, Macquarie Island
Photo by Kim Nitschke

Grounding of Nella Dan in Buckles Bay on the 3rd of December, 1987

Interview of Capt. Arne Jacob Sorensen
Investigation by C.W. Filor and T.M. Fitzpatrick

Udskrift af forhøret af Arne Sørensen gennemført i Hobart d. 29. december 1987 under overværelse af rederiet J. Lauritzen og den danske ambassade.

(Læs hele interviewet. Klik her)

Report on the preliminary investigation into the grounding of MV Nella Dan at Macquarie Island on 3 December 1987

De officielle undersøgelser blev afsluttet i marts 1988 med denne rapport og opsamlende konklusioner omkring forliset og årsagerne til dette.

(Læs rapporten. Klik her)