Teknisk data

 

M/S Nella Dan
Rederi: Dampskibsselskabet Vesterhavet, J. Lauritzen, København.
Hjemsted:Esbjerg, DK
Kaldesignal:OZKC
IMO-nr:5248762
Byggeår:1961Byggested:Aalborg Værft A/S, Danmark.
Køl lagt:14-11-1960Byggenr:109
Søsat:13-06-1961
Prøvetur:18-09-1961Periode i fart:1961–1987
Leveret:04-10-1961Udgået af skibsregisteret:April 1989
Længde:75,24 mBrt:2.206
Bredde:14,30 mNrt:1.060
Dybgang:6,57 mTdw:2.200
Hovedmaskine:1 stk. B&W type 835VTBF62HK/ KW:2.240 bhk/ 1.650.Fart i knob:13,0
Hjælpemotor:El-system:110 volt jævnstrøm
Crew:33 besætningsmedlemmer, herunder kaptajn, 3 styrmænd, telegrafist, bådsmand, 3 befarne matroser, 3 ubefarne matroser (letmatroser/ ungmænd), 2 styrmandselever, Maskinchef, 2 maskinmestre, donkeymand, 2 motormænd, 2 assistenter/ maskinelever, hovmester, kok, ungkok, koksmat, 2 messemænd samt 4 messeelever.
Passengers:Oprindeligt beboelse til 36 passagerer. Efter ombygning i 1971 øges kapacitet til 54 passagerer.
Øvrig historik:
1961ND var udstyret med samme funktioner til issejlads som sine ældre søsterskibe, bl.a. isbrydende stævn, iskøl og isknive. Dertil havde ND særlige modifikationer, i form af dobbeltskrog under maskinrummet og dele af lastrummene. Til de moderne fornødenheder hørte også indvendig lejder til udkigstønden i formasten, egen forsyning af ferskvand fra en Atlas generator samt en industriopvaskemaskine. ND blev ved sin indsættelse i polarfarten regnet for at sætte sin tids nye standard for polarskibe.
1968Rederiet ændrer navn til Rederiet Vesterhavet A/S, København.
1971ND ombygges med overdækket heli-dæk agter, “lysthus” på monkey island og øget beboelse for passagerer og videnskabeligt personel. Ny tonnage: 2.158 Brt./ 1.061 Nrt.
1980Rederiet ændrer navn til J. Lauritzen Holding A/S.
1980ND ombygges til marinebiologisk forskning inkl. agterport til hæktrawl og laboratorier agter. Ny tonnage: 2.186 Brt./ 1.073 Nrt./ 2.150 Tdw.
1981Solgt til J. Lauritzen A/S, København.
1987ND ombygget med nye livbåde
1987Forlis på Macquarie Island, Sub-Antarktis. Maskinrummet vandfyldt. Erklæret uegnet til genopbygning.

Nella Dan in Northeastern Greenland
Lauritzen family archive