Disclaimer

Friends of Nella Dan (herefter) FND samler og formidler diverse materiale, viden og beretninger, der relaterer sig til polarskibet M/S Nella Dan. Formidlingen sker med et non-kommercielt formål og alene med sigte på foreningens aktiviteter og projekter, der skaber interesse og formidler beretninger fra Nella Dan og rederiet J. Lauritzens polarskibsfart i øvrigt. 

FND bestræber sig på, at indholdet på hjemmesiderne ikke er stødende og i øvrigt faktuelt korrekt, men garanterer ikke for, at dele af indholdet på hjemmesiden ikke kan være behæftet med ukorrektheder.

FND videreformidler personlige beretninger, som levende vidnesbyrd og erindringer om Nella Dan, som skibet har haft betydning for den enkelte person. Hjemmesiderne indeholder derfor også beretninger om personlige oplevelser og erindringer, som kan være vanskelige at verificere 30-50 år efter, at oplevelserne fandt sted.

FND modtager altid gerne mere viden, materiale, beretninger, der kan belyse fakta, men påtager sig ikke erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på den besøgte hjemmeside.

FND er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som FNDs hjemmesider linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Ophavsretlig beskyttelse
FND har samlet og registreret rettigheder til materialer formidlet på hjemmesiderne.

Materialet er samlet gennem facebookgruppen ”Friends of Nella Dan”, i samarbejde med museer og en række private og offentlige arkiver, samt under projektet ”Nella Dan Arkivet” støttet af Lauritzen Fonden.

Du skal derfor antage, at alt, hvad du ser eller læser på de besøgte hjemmesider, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på hjemmesiderne må bruges i henhold til disse betingelser.

Du har som bruger af hjemmesiderne som udgangspunkt hverken licens eller ret til indhold på hjemmesiderne. Logo, billeder, film, lyd og tekst tilhører enten FND eller bruges af FND med forudgående tilladelse. Du må ikke downloade og bruge dette materiale, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

Enhver uberettiget brug kan krænke ophavsretslovgivningen.

Skulle der mod forventning være uploadet materiale på hjemmesiderne, herunder film, lyd, billeder, beretninger, tekst, artikler mv., som tredjepart eller ukendte ejere har rettigheder til og ønsker at gøre krav herpå, så vil FND straks fjerne det fra nettet.

 

Brug af siden er for egen risiko
Brugen af den besøgte hjemmeside sker på egen risiko.

Hverken FND eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere hjemmesiden, er ansvarlige for direkte eller indirekte hændelser, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.

FND kan ikke blive erstatningsansvarlige for direkte eller indirekte tab, som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.

FND er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningsansvaret for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til eller brug af hjemmesiden.

Det samme gælder for dine eventuelle downloads af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyd fra hjemmesiden.

Photo: Lex Harris