Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen for foreningen vælges på den årlige generalforsamling sidst i september og sidder for to år ad gangen. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og foreningen dækker ikke omkostninger forbundet med bestyrelsens almindelige mødeaktivitet og arbejde.

Friends of Nella Dan er som en lille nystartet non-kommerciel forening afhængig af det frivillige engagement og de relationer, der kan styrke netværket omkring foreningens og bestyrelsens arbejde.

Der afholdes bestyrelsesmøder to gange årligt, hvor der følges op på foreningens strategi, drift og aktiviteter, herunder også til at sikre samarbejde og synergi med andre foreninger, institutioner, virksomheder og private aktører, som kan bidrage til at støtte FND’s formål.

Foreningens vedtægter kan læses og downloades til højre.

Photo by Henrik Hartlev Jeppesen

Bestyrelsen for FND i 2016/ 17:

  • Rasmus Nygaard (formand), mail: bosun@www.nelladan.org
  • Finn Wollesen (næstformand), mail: mate@www.nelladan.org
  • Anders Hanghøj Sørensen (kasserer), mail: ruben@www.nelladan.org
  • Peter Leth (webmaster), mail: web@www.nelladan.org
  • Henrik Hartlev Jeppesen (sekretær), mail: sparks@www.nelladan.org
  • Morten Qvist (social udvalget), mail: frozeninn@www.nelladan.org
  • Jens Aa. V. Schultz (bestyrelsesmedlem), mail: friends@www.nelladan.org
  • Hans Ørum Andersen (bestyrelsesmedlem), mail: friends@www.nelladan.org
  • Jørn Hovmand Larsen (suppleant), mail: friends@www.nelladan.org
  • Palle Siewartz Nielsen (suppleant), mail: friends@www.nelladan.org